Condicions Generals de Venda

Preàmbul

PharmMatt SARL
Representat pel seu líder: Michel Bourdoncle
Oficina registrada: 4 impasse du Pigeonnier, 31.130 Balma.
Número de telèfon: 05 61 24 21 36
Adreça de correu electrònic: boutique@frescoryl.com

RCS (o directori de comerç) de Toulouse (lloc) n ° 480.379.981.000 24
Número d’identificació fiscal individual: FR 914.803.799.810 00 24
Condicions generals de venda dels productes venuts en frescoryl.es i frescoryl.cat.
Data darrera actualització: 08/10/2018

Article 1 – Objecte

Aquestes condicions regeixen la venda per part de PharmMatt de productes Frescoryl (productes d’higiene corporal i personal, cosmètics i productes esportius) a Espanya.

Article 2 – Preu

Els preus dels nostres productes estan indicats en euros, tots els impostos inclosos (IVA i altres impostos aplicables en la data de la comanda), llevat que s’indiqui el contrari i excloent els costos de processament i enviament.
En el cas d’una comanda a un país que no sigui Espanya, vostè és l’importador dels productes en qüestió. Es poden pagar drets de duana o altres impostos locals, drets d’importació o impostos estatals. Aquests drets i sumes no estan dins de l’àmbit de l’empresa. Estaran a càrrec seu i seran de la seva exclusiva responsabilitat, tant en termes de declaracions com de pagaments a les autoritats i organismes competents del seu país. Li recomanem que consulti aquests aspectes amb les autoritats locals.
Totes les comandes independentment del seu origen seran pagats en euros.
La societat PharmMatt es reserva el dret de canviar els preus en qualsevol moment, però, el producte es facturarà segons la tarifa vigent en el moment de la validació de la comanda i segons disponibilitat.
Els productes segueixen sent propietat de la companyia PharmMatt fins al pagament total del preu.
Advertència: Tan aviat com prengui possessió física dels productes sol·licitats, el risc de pèrdua o dany dels productes es transfereix a vostè.

Article 3 – Comandes

Vostè pot sol·licitar:
-En Internet: a la nostra botiga oficial a www.frescoryl.cat i www.frescoryl.es
La informació contractual es presenta en idioma castellà / català i es confirmarà com a molt tard en el moment de la validació de la seva comanda.
PharmMatt es reserva el dret de no registrar un pagament, i de no confirmar una comanda per qualsevol motiu, especialment en cas de problemes de subministrament, o en cas de dificultats relacionades amb la comanda rebuda.

Article 4 – Validació de la seva comanda

Qualsevol comanda que aparegui en el lloc web frescoryl.cat/frescoryl.es assumeix l’adhesió a aquestes condicions generals. Qualsevol confirmació de comanda implica la seva acceptació i total adhesió a les presents condicions generals de venda, sense excepció ni reserva.
Totes les dades proporcionades i la confirmació registrada valdran com a prova de la transacció.
Vostè declara tenir un perfecte coneixement.
La confirmació de la comanda valdrà la signatura i acceptació de les operacions realitzades.
Se li enviarà un resum de la informació de la seva comanda i aquests Termes i condicions a través de l’adreça de correu electrònic de la confirmació de la seva comanda.

Article 5 – Pagament

El fet de validar la seva comanda implica per a vostè l’obligació de pagar el preu indicat.
El pagament de les seves compres es realitza mitjançant targeta bancària gràcies al sistema segur PAYPAL. El Client pot consultar el lloc web Paypal.es per esbrinar com funciona aquest mètode de pagament.

Article 6. – Retracció

D’acord amb les disposicions de l’article L.121-21 del Codi del Consumidor francès, disposa d’un termini de 14 dies de retracció, des de la recepció dels seus productes, per exercir el dret de retirada sense haver de justificar raons, ni pagar una multa.
Les devolucions s’han de fer en el seu estat original i complet (embalatge, accessoris, instruccions). En aquest context, la seva responsabilitat està compromesa. Qualsevol dany al producte en aquesta ocasió pot ser tal que anul·li el dret de desistiment.
Les despeses de devolució són de la seva responsabilitat.
En cas d’exercir el dret de retracció, la companyia PharmMatt li reemborsarà les quantitats pagades, dins dels 14 dies posteriors a la notificació de la seva sol·licitud i a través dels mateixos mitjans de pagament utilitzats en la comanda.

EXCEPCIONS AL DRET DE retractació

D’acord amb el que disposa l’article L.121-21-8 del Codi del consumidor francès, el dret de desistiment no s’aplica a:
La prestació de serveis realitzats en la seva totalitat abans del final del període de retractació i l’execució va començar després del consentiment previ exprés del consumidor i la renúncia expressa al seu dret de retir.
El subministrament de béns o serveis el qual el preu depèn de les fluctuacions en el mercat financer més enllà del control del professional, és probable que passi durant el període de retir.
El subministrament de béns fets a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
El subministrament de béns que poden deteriorar-se o caducar ràpidament.
El subministrament de béns que no ha estat obert pel consumidor després del lliurament i que no es poden tornar per raons d’higiene o protecció de la salut.
El subministrament de béns que, després de ser lliurats i per la seva naturalesa, es barregen inseparablement amb altres articles;
El subministrament de begudes alcohòliques les quals el lliurament s’ajorna més enllà de trenta dies i el valor acordat en finalitzar el contracte depèn de les fluctuacions en el mercat més enllà del control del professional.
El subministrament d’enregistraments d’àudio, vídeo o programari d’ordinador que han estat oberts després del lliurament.
El subministrament d’un diari o revista, excepte els contractes de subscripció a aquestes publicacions.
Transaccions concloses en una subhasta pública.
El subministrament de contingut digital que no es proporciona en un medi físic, el rendiment ha començat després del consentiment previ exprés del consumidor i renuncia expressament al seu dret de retir.

Article 7- Disponibilitat

Els nostres productes s’ofereixen sempre que estiguin visibles en el lloc i dins els límits de les existències disponibles. En cas de manca d’existències, la informació estarà disponible a la pàgina del producte (s) en qüestió.
En cas de no ser-hi el producte després de realitzar la seva comanda, us ho notificarem per correu electrònic. La seva comanda es cancel·larà automàticament i no es realitzarà cap dèbit bancari.
A més, el lloc web frescoryl.cat/frescoryl.es no pretén vendre els seus productes en quantitats significatives. Per tant, la companyia PharmMatt es reserva el dret de rebutjar comandes massa grans.

Article 8. – Lliurement

Els productes es lliuren a l’adreça de lliurament indicada durant el procés de la comanda, dins el temps indicat a la pàgina de confirmació de la comanda.
En cas de retard en l’enviament, s’enviarà un correu electrònic per informar-lo d’una possible conseqüència en el temps de lliurament que se li hagi indicat.
De conformitat amb les disposicions legals, en cas de retard en el lliurament, té la possibilitat de cancel·lar la comanda segons els termes i condicions.
Si, mentrestant, rebeu el producte, procedirem a reemborsar-los i les despeses d’enviament en les condicions de l’article L 138-3 del Codi del consumidor francès.
En cas de lliurament per part d’un transportista, la companyia PharmMatt no pot ser considerada responsable per l’entrega tardana a causa exclusivament de la falta de disponibilitat del client després de diverses propostes de cites.

Article 9 – Garantia

Tots els nostres productes es beneficien de la garantia legal de conformitat i la garantia de defectes ocults, previstos als articles 1641 i següents del Codi Civil francès. En cas d’incompliment d’un producte venut, pot ser retornat, canviat o reemborsat.
Tots els reclams, sol·licituds de canvi o reemborsament s’han de fer per correu o per telèfon dins dels 30 dies posteriors al lliurament.
Els productes s’han de retornar en l’estat en què els va rebre amb tots els elements (accessoris, embalatge, instruccions …). Les despeses d’enviament es reemborsaran sobre la base de la tarifa facturada i els costos de devolució es reemborsaran a la presentació dels rebuts.
Les disposicions d’aquest article no li impedeixen beneficiar-se del dret de desistiment previst en l’article 6.

Article 10. – Responsabilitat

Els productes proposats compleixen amb la legislació francesa vigent. La responsabilitat de la companyia PharmMatt no es pot comprometre en cas d’incompliment de la legislació del país on es lliura el producte. És la seva responsabilitat verificar amb les autoritats locals les possibilitats d’importar o utilitzar els productes o serveis que voleu ordenar.
A més, la companyia PharmMatt no pot ser responsable pels danys resultants del mal ús del producte adquirit.
Finalment, la responsabilitat de la companyia PharmMatt no pot ser considerada responsable per qualsevol inconvenient o dany inherent a l’ús d’Internet, inclosa una interrupció en el servei, intrusió externa o la presència de virus informàtics.

Article 11. – Llei aplicable en cas de controvèrsies

Aquestes condicions de venda estan subjectes a la legislació francesa. En cas de litigi, els tribunals francesos seran els únics competents.

Article 12. – Propietat intel·lectual

Tots els elements del lloc frescoryl.cat/frescoryl.es són i segueixen sent propietat intel·lectual i exclusiva de la companyia PharmMatt. Ningú està autoritzat per reproduir, explotar, retransmetre o utilitzar per a qualsevol propòsit, fins i tot parcialment, elements del lloc que siguin software, visuals o de so. Qualsevol enllaç individual o d’hipertext està estrictament prohibit sense el consentiment exprés per escrit de PharmMatt.

Article 13 – Dades personals

La companyia PharmMatt es reserva el dret de recopilar informació personal i dades personals sobre vostè. Són necessaris per a gestionar la seva comanda, així com per millorar els serveis i la informació que li enviem.
També es poden enviar a les empreses que contribueixen a aquestes relacions, com les responsables de l’execució dels serveis i les ordres per a la seva gestió, execució, processament i pagament.
Aquesta informació i les dades, també es guarden amb fins de seguretat, per tal de complir amb els requisits legals i reglamentaris.
De conformitat amb la llei francesa del 6 de gener de 1978, vostè té el dret d’accés, rectificació i oposició a la informació personal i les seves dades personals, directament en el lloc web.

Article 14 – Prova d’arxiu

La companyia PharmMatt arxivarà les ordres de compra i les factures en un suport fiable i durador que constitueixi una còpia fidel de conformitat amb les disposicions de l’article 1348 del Codi Civil francès.
Els registres computats de la companyia PharmMatt seran considerats per totes les parts interessades com a prova de comunicacions, comandes, pagaments i transaccions entre les parts.

Rate this post